Odkritje obnovljenega partizanskega spomenika na pokopališču v Kotmari vasi 7.5.2017

Kategorija: Aktualno

Učimo se iz preteklosti

Začetek maja je zveza koroških partizanov vabila v Bilčovsu in Kotmari vasi na spominske proslave ob obnovitvi partizanskih nagrobnih spomenikov.
»In še danes se mora vsak vprašati, kako bi jaz tedaj ravnal? Bi poslušno ubogal? Se bi podredil ali se upiral?
Bodimo korajžni in odprti, učimo se iz preteklosti,... 


Slike:
Bojan Wakounig

...da bomo tudi na vprašanja bodočnosti dajali korajžne odgovore! Kdor ni pripravljen se kritično spoprijeti z dogodki v tistem času, bo tudi danes krivično ravnal!« je dejal na spominski prireditvi ob odkritju obnovljenega partizanskega spomenika v Kotmari vasi predsednik Gorjancev Vinko Wieser.
Župnik Michael Joham je blagoslovil obnovljeni spomenik in poudaril, da je žrtev sovraštva tudi tisti, ki živi v sovraštvu. Biti usmiljen pa vseeno ne pomeni biti ravnodušen do krivic, je dejal.
Vokalna skupina Gorjancev pa je s slovenskimi in nemškimi pesmimi glasbeno zaokvirila spominsko prireditev.

v.w.